ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

COVID-19 Hukuk Habeleri: Yolcu Uçakları İle Kargo Taşınabilecek

04.04.2020 - Elmas&Yeşiloğlu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, SHY-6A Yönetmeliği kapsamında havayolu işletmeciliği yapmak üzere ruhsatlandırılan hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin belirlendiği UOD-2020-2G sayılı Genelgesi yayımlandı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, SHY-6A Yönetmeliği kapsamında havayolu işletmeciliği yapmak üzere ruhsatlandırılan hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin belirlendiği UOD-2020-2G sayılı Genelgesi yayımlandı.


Söz konusu operasyonlar, UOD-2020-2G sayılı Genelgede belirtilen gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, SHGM’den onay alınmaksızın gerçekleştirilecek.


Söz konusu Genelge'de konu ve kapsam şu şekilde açıklanmıştır;


GENELGE UOD-2020/2G


MADDE 1 – Konu ve gerekçe


Dünyada yaşanmakta olan COVID-19 salgının yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde alınan tedbirler neticesinde, hava taşıma işletmeleri tarafından icra edilmekte olan yolcu taşıma operasyonları ciddi ölçüde olumsuz yönde etkilenmektedir. Yolcu taşıma operasyonlarının aksine, bu dönemde dünya kargo taşıma trafiğinde ciddi bir talep ortaya çıkmış olup, hâlihazırda birçok Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu coğrafyasında faaliyet gösteren hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçaklarının kabin bölümünde “kargo” taşıması yapmaya başlamış oldukları bilinmektedir.


Bu sebeple, gerek bahse konu salgının giderilmesine yönelik olarak ülkeler arasında tıbbi malzemelerin taşınmasına olanak verilmesi gerekse de uluslararası kargo pazar payımızın korunması ve geliştirilmesi suretiyle Ülkemiz menfaatlerinin gözetilmesi açısından, hava taşıma işletmelerinin filolarında bulunan yolcu uçakları ile yolcu kabininde kargo taşımasına yönelik gerekliliklerin belirlenmesi adına işbu Genelge’nin hazırlanmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur.


Söz konusu operasyonlar, bu Genelgede belirtilen gerekliliklerin karşılanması kaydıyla, Genel Müdürlükten onay alınmaksızın, hava taşıma işletmeleri tarafından gerçekleştirilecektir.


Genelge'ye buradan ulaşabilirsiniz.


Genelge'nin Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde ayrıntılar ayrıca paylaşılacaktır.