ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Covid-19 Hukuk Haberleri: İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması

Elmas&Yeşiloğlu

22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İcra ve İflas takiplerinin durdurulmasına ilişkin 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” doğrultusunda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 330 uncu maddesinde yer alan “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harp halinde “Cumhurbaşkanı” kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir” hükmü gereğince; COVID – 19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30.04.2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine dair karar verilmiştir. 

 

Covid-19 salgın tehlikesinin sona ermesi halinde 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren icra ve iflas işlemlerinin devam edeceği, ancak salgın tehlikesinin devam etmesi halinde bu süre yine aynı usulle Cumhurbaşkanı Kararıyla uzatılabileceği öngörülmektedir.

 

Covid-19 salgın tehlikesinin ülkemizde görülmesiyle birlikte yargısal süreçler kesintiye uğramıştır. Sağlık Bakanlığı'nın yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturma ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi yönündeki tavsiye kararı doğrultusunda, COVID-19 virüs salgınını gerekçe göstererek, duruşmaya katılmayan tarafların "yargısal süreçlerde hak kaybı yaşanmaması için süreleri geriye dönük olarak durdurulması" yönünde de karar alınması gerekmektedir.