ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

KVKK, VERBİS'e Kayıt Sürelerini Bir Kez Daha Uzattı

23.06.2020 - Elmas&Yeşiloğlu

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren COVID-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektöre temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;  • Yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplam 25 milyon liradan çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS'e kayıt süresinin 30 Eylül 2020'ye,


  • Yıllık çalışan sayısı 50'den ve yıllık mali bilançosu 25 milyon liradan az, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşlarının VERBİS'e kayıt süresinin 31 Mart 2021'e 


uzatılmasına karar verildiği belirtildi.


Karar 25.06.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.


Karar Tarihi: 23/06/2020

Karar No: 2020/482