ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Rüzgar Enerjisi Santralleri İçin Parça Üreten Yerli Şirketlere Sertifika İçin Zaman Verildi

25.09.2019 - Stj. Av. Deniz Kadıoğlu

20 Eylül 2019 Cuma günü 30894 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;


Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılmak üzere ilk defa üretilmiş fakat Tip Belgelendirmesi tamamlanmamış ekipmanların ilgili standardın gerektirdiği sertifikaları tamamlayıncaya kadar, belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan biri veya birkaçı ile Sertifika Uygunluk Belgesi’ne başvurulabileceği düzenlendi.


Başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde de ilgili sertifikaları tamamlanması ile TSE’den nihai Sertifika Uygunluk Belgesini almak için başvuru yapılabilecek. Sertifika uygunluk süreci devam eden rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvuruların ise 11 Ekim 2019’a kadar yapılması gerekecek.