ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Şirket Kuruluş Sözleşmeleri Ticaret Sicili Müdürlüklerine Gitmeden İmzalanabilecek

23.02.2021 - Av. Melda Yılmaz

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yapılan değişiklikle, gerçek ve tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kaydedileceği düzenlenmiştir. 


İmza beyanı verilmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmayacaktır.

 

Limited şirketler bakımından ise farklı bir düzenlemeye gidilerek, imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği durumlarda fiziki imza beyannamesinin yalnızca müdürlükte düzenleneceği belirtilmiştir.

 

Bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubelerinin aynı sicil çevresi içerisinde olması kaydıyla ayrıca imza beyannamesi verilmeyeceği düzenlenmiştir.