ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Tam Kapanma Süreci Kapsamında Çeklerin İbraz Süresi Ertelendi

30.04.2021 - Av. Pınar Aktaş

COVİD-19 “TAM KAPANMA” SÜRECİNDE, 7318 SAYILI KANUNA 30.04.2021 TARİH, 31470 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN VE 15. MADDESİNE EKLENEN GEÇİCİ 3. MADDE İLE KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAKLARA YÖNELİK 30.04.2021-31.05.2021 TARİHLERİ ARASINDA YASAL İŞLEM YAPILAMAYACAĞI HUSUSU EKLENMİŞTİR.


Covid-19 salgınının ülkemizdeki etkileri nedeniyle, 26.04.2021 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında 30.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında “Tam Kapanma” kararı alınmıştır. Alınan karar sonrasında, 7318 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup, iş bu Kanun’un 15. Maddesi; “25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a” geçici madde eklenmiştir. 


Eklenen GEÇİCİ 3. MADDE; 


“(1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.


b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.


c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.” şeklindedir. 


Eklenen geçici madde ile vatandaşların mağduriyet ve hak kaybı yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.