ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Veri Koruma Görevlisine İlişkin Usul ve Esaslar Resmi Gazete’de Yayımlandı

13.12.2021 - Av. Duygu Üresin

Tebliğ ile Amaçlanan Nedir?


Bu Tebliğ ile Personel Belgelendirme Kuruluşlarını (“Kuruluş/lar”) Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) nezdinde yetkilendirme, (TS) EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak Türk Akreditasyon Kurumu (“TÜRKAK”) tarafından akredite edilen ve Kuruluş tarafından yürütülecek olan veri koruma görevlisi sertifikalandırma sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.


Veri Koruma Görevlisi Kimdir?


Veri koruma görevlisi kavramının ilk kez Türk kişisel verileri koruma mevzuatına girdiği işbu Tebliğ uyarınca, aşağıda detayları belirtilecek olan eğitim ve sınav sürecini başarıyla tamamlamış ve Veri Koruma Görevlisi Sertifikası’na (“Sertifika”) sahip olmaya hak kazanmış gerçek kişilerin, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında yeterli bilgiye sahip olduğu kabul edilmektedir. Sertifikalarının geçerlilik süresi boyunca bu unvanı kullanabileceği düzenlenmektedir.


Sertifikasyon Süreci


Tebliğ uyarınca Sertifikasyon süreci eğitim ve sınav olarak iki kısma ayrılmaktadır:


·      Usul ve esasları Kurul tarafından belirlenerek duyurulacak olan eğitim programını tamamlayanlara Kurum tarafından katılım belgesi verilmesi öngörülmüştür.


·      Katılım belgesi alan kişiler eğitim tarihinden itibaren 4 sene içerisinde ya da hâlihazırda Sertifika’ya sahip olan kişilerin Sertifikalarını yenilemeleri için TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve Kurum tarafından yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından yapılan sınavda başarılı olarak veri koruma görevlisi unvanını kazanacağı düzenlenmektedir.


Sertifika’nın geçerlilik süresi sınav sonuçlarının ilanından itibaren 4 sene olarak düzenlenmiştir. Bu süre sonunda veri koruma görevlileri tekrardan yukarıda detayları açıklanmış sınava girip Sertifikalarını yenilemeleri gerekmektedir.


Diğer Esaslar


Sertifikasyon süreçlerinin şeffaf, güvenilir ve etkin sürdürülmesi amacıyla Kurum tarafından Kuruluşların ve Sertifikası sahibi kişilerin bilgilerinin ve sertifikalarının kapsamının kamuya açık olarak tutulacağı Sertifika Takip ve Doğrulama Bilgi Sistemi (SERTABİS) kurulacak ve yönetilecektir.


Ayrıca, Sertifika’ya sahip kişilerin kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında yeterli bilgiye sahip olması, veri sorumlusunun ve/veya veri işleyenin bünyesinde veri koruma görevlisi istihdam etmesi, veri sorumlusunun ve veri işleyenin Kişisel Verilen Koruması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Veri sorumlusunun ve/veya veri işleyenin Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri devam etmektedir.İlgili Tebliğ metnine erişmek için tıklayınız.