ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Apostil ve E-Apostil Nedir?

12.02.2019 - Stj. Av. Deniz Kadıoğlu

Apostil Nedir?


Apostil, resmi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Uluslararası hukuki prosedürlerin tanımlandığı, 5 Ekim 1961 tarihli adlı Lahey Konvansiyonuyla tespit edilen Apostil kuralları, konvansiyona üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Türkiye de 31.07.1985 tarihinde bu sözleşmeye onay vermiştir. İmzalanmış olan bu sözleşmenin asıl amacı sözleşmeye taraf olan ülkelerden herhangi birisinde düzenlenmiş olan resmi belgenin diplomatik mercileri aşarak, konsolosluk temsilcilerinin onayına ihtiyaç duymadan, prosedürlerle uğraşmadan diğer ülkede kullanımına olanak sağlamaktır.


E-Apostil Nedir?


Bu belge onay sisteminin elektronik ortamda yürütülmesi ise e-Apostil olarak isimlendirilmiştir. 15 Mart 2018 tarihinde 30361 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun içerisinde düzenlenen apostil işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını mümkün kılacak sistem 1 Ocak 2019 tarihinde uygulamaya konuldu.

E-Apostil sistemi vatandaşların apostil işlemlerini belli bir hizmet bedeli karşılığında dünyanın her yerinden elektronik ortamda tamamlamalarını sağlayarak e-Dönüşüm’ün gerçekleşmesi yolunda önemli bir işlev üstlenecek. Sistem sayesinde bürokratik işlemler kayda değer ölçüde azalırken, süreçler çok daha hızlı ve etkin yürütülecek. Ayrıca çevre dostu olma özelliğiyle kağıt israfının önlenmesine de katkıda bulunacak.


E-Apostilin Doğruluğu Nasıl Saptanacak?


e-Apostil, “www.eapostil.gov.tr” sitesi üzerinden, apostil uygulanması istenen belge için başvuruda bulunulması, başvurunun apostil uygulamaya yetkili kılınmış kuruma (Adalet Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı) iletilmesi, yetkili kurumun ilgili belgeyi elektronik ortamda oluşturması ve güvenli veri iletim yolları kullanılarak başvuruda bulunan kişiye yine www.eapostil.gov.tr sitesi üzerinden teslim edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

İlgili kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan ve e-apostil uygulanan belge, PTT tarafından Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ile imzalanarak başvuruda bulunan kişiye teslim edilir. Bu sayede teslim edilen belgenin doğruluğu ve bütünlüğü garanti altına alınmış olur. Elektronik belgelerin teslim edildiği yabancı resmi makamlar, bu belgelerin doğruluğunu, belgeyi Belge Doğrulamak İstiyorum düğmesini kullanarak teyit edebilirler.


Yetkili kurumların ilgili birimleri belgelere apostil uygulanmasına ilişkin işlemleri tamamladıktan sonra başvurunuzun sonucu “Onaylandı” olarak görünecektir. Bu işlemin süresi belgenizin türüne ve yetkili kurumun yoğunluğuna göre değişmektedir. Belgenizin bulunamaması ya da apostil uygulanamaması sonucunda başvurunuz reddedilebilir. Belgenizin bulunamaması sebebi ile reddedilmesi ihtimalini azaltmak için belgenize ilişkin bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz önemlidir.


E-Apostil İçin Öngörülen Bedeller Nelerdir?


Hizmet bedeli Adalet Bakanlığı Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlıklarınca verilen Adli Sicil Belgesi için (Sayfa sayısından bağımsız olarak) 25 TL (KDV Dahil), Adalet Bakanlığı Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlıklarınca verilen Mahkeme Kararları için (Sayfa sayısından bağımsız olarak) 50 TL (KDV Dahil) dir. Başvurularınızda birden fazla belge için apostil tasdiki talep ediyorsanız, her belge için bu hizmet bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Daha sonra verilecek idari belgeler için ödenecek hizmet bedeli belirlenecektir.


E-Apostil Hangi Belgeleri Kapsıyor?


Adli Sicil Kaydı, Mahkeme Kararları için Apostil uygulanması istenebilmektedir.

Nüfus kayıt örneği, Doğum kayıt örneği, Ölüm kayıt örneği, Evlenme kayıt örneği, İsim denklik belgesi, Diploma, Transkript, Şirket kuruluş belgeleri, İş bitirme belgeleri üzerinde Apostil uygulaması için çalışma devam etmektedir.