ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Ceza Muhakemesinde Kanun Yollarına Gidebilecek Kişiler

15.01.2019 - Av. Yahya Yeşiloğlu

1.Genel Açıklama


Kanun yollarına kimler tarafından gidilebileceği CMK 260.maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca adı, hatalı olarak karar başlığına yazılmış olan, yani dış görünüşe göre kararın kendisine yönelik olduğu kişiler de kanun yoluna başvurabilme hakkına sahiptir. Bununla birlikte eğer, mahkeme kararı sonradan düzeltme yoluna gitmiş ise, başvuru hakkı da ortadan kalkar. Mahkumiyet durumunda, hatalı olarak adı karar başlığına yazılmamış olsa bile, fiilen mahkemeye çıkan ve kararın kendisine yöneldiği kişi de kanun yoluna başvurma hakkında sahip bulunmaktadır.

Kanun yoluna başvurabilecek olanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 260. 261. ve 262. maddelerinde ve belirtilmiş olduğu gibi Kanunun 256 ve 57/2 maddesinde belirtilen kişiler de kanun yoluna gidebileceklerdir. Bu maddelere göre; savcı, şüpheli, sanık, katılan, katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek biçimde suçtan zarar görmüş olanlar, müdafii, yasal temsilci ve eş ile kendilerini ilgilendiren konularda üçüncü kişilerdir. Karar ne kadar hukuka aykırı olursa olsun, başvuru hakkına sahip olan kişiler dışında kanun yoluna başvurulması durumunda, inceleme yapılmadan başvurunun reddi gerekir.


2. Başvuru Hakkına Sahip Olanlar


a. Cumhuriyet Savcısı

b. Şüpheli veya Sanık

c. Katılan, Katılma İsteği Karar Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar

d. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi

e. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat

f. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m.257/2)