ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Konkordato Nedir?

01.09.2018 - Av. Pınar Aktaş

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla ödeme güçlüğü içinde bulunan şirketlerin, iflastan kurtulması için 15 Mart 2018 tarihli 30361 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile düzenleme yapılmıştır. Buna göre Konkordato; batık durumdaki şirketlerin, borçların yeniden yapılandırılması suretiyle mali durumun düzeltilmesini amaçlayan ve borçlu şirketlerin borçları karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır.

 

İİK’nın 285. maddesinde; “Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek ve tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir” şeklinde Konkordato’nun tanımı yapılmıştır.

 

KONKORDATO’NUN İFLAS ERTELEMEDEN FARKI?

 

İFLAS ERTELEME;

  • İflas erteleme; yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı tarafından iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir.
  • İflas ertelemeye sadece sermaye şirketleri başvurabilir.
  • İflas ertelemede borca batıklık şartı aranır ve iyileştirme projesi gereklidir.
  • Alacaklılar alacaktan vazgeçmez ancak iflas erteleme davası ve iflas ertelemesi sırasında takpi yapılamaz ve başlamış takipler durur.

 

KONKORDATO;

  • Konkordato; ödeme gücünü kaybetmiş, vadesi geldiği halde ödeyemeyen ya da ödeyememe tehlikesi altında bulunan iyi niyetli borçluları koruma amacını taşır.
  • İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı (Sermeye şirketleri ve kooperatifleri başvurabildiği gibi tacir olmayan kimseler de başvurabilir), gerekçeyi de içerir bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.
  • Alacaklıların büyük kısmı konkordato teklifini kabul etmelidir.
  • Borçlunun varlıklarının toplamı, borçların %50’sini karşılamaya yetmelidir.
  • Borca batıklık şartı aranmaz.