ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Ticari Hava Taşımacılığı İşletme Ruhsatına (AOC) İlişkin Gereklilikler/2

30.12.2019 - Av. Başak Aygün

AOC ticari hava taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere gerçek ve/veya tüzel kişilere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (“SHGM”) tarafından verilen bir belgedir. Bu belgeye sahip işletmelerin, ilgili mevzuatta yer alan tüm gereklilikleri karşılar durumda olduğunu ifade etmektedir.


Bu çalışmamız hazırlanırken, ticari hava taşımacılığı (yolcu/yük) faaliyetinde bulunacak işletmelerin uymakla yükümlü olduğu aşağıdaki mevzuat temel olarak incelenmiştir. 


Çalışmamızın kapsamı göz önüne alındığında bu yazıyı bir yazı dizisi şeklinde yayınlamayı tercih etmiş bulunuyoruz ve okumakta olduğunuz bu yazı dizisinin üçüncü yayınıdır.


İlk yayına buradan ulaşabilirsiniz.

İkinci yayına buradan ulaşabilirsiniz.


Yeni bir şirket kapsamında gerçekleştirilecek yük taşımacılığı faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenen standartlara uygunluğunu sağlayacak TSE, ISO veya CEN standartlarında bir kalite güvence sistemi oluşturması ve işletme ruhsatı aldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde bunun SHGM’ye belgelenmesi gerekecektir. Ayrıca, tarifeli seferler ile yolcu ve yük taşımacılığı yapacak işletmeler işletme ruhsatı aldığı tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde IATA IOSA belgesi almak ve faaliyetleri süresince geçerliliğini korumak zorundadır.


SHY-6A’nın Uluslararası Standartların Güncellenmesi başlıklı 48. maddesi uyarınca, işletmelerin, ICAO ile üyesi bulunulan uluslararası kuruluşlar ve EASA tarafından yayınlanan standartlarda oluşan yenilik ve değişiklikleri takip etmesi ve SHGM tarafından aksi belirtilmedikçe işletme süresince uyum sağlaması gerekecektir.


SHGM’den ticari hava taşımacılığı yapmak üzere işletme ruhsatı talebinde bulunacak işletme sahipleri, ruhsatlandırma sürecinde işletilmesi planlanan hava aracı bakımı ve hava aracı ile ilgili diğer sorumlulukların, 3. şahıs sigorta sorumluluğunun, işletmede görev alacak personele ilişkin gereklilikleri içeren mevzuatın asgari gerekliliklerini karşılamalıdır.


Dolayısıyla, AOC’nin alınabilmesi adına, aşağıdaki yönetmelik ve talimatlarda yer alan şartların sağlanması ve bu düzenlemelerdeki gerekli izin, ruhsat ve onayların alınması gerekmektedir:


a) Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nin 5. maddesi uyarınca; bu yönetmelikte geçen lisans, yetki, yetkilendirme, onay veya sertifikalar, aksi belirtilmediği takdirde, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 1178/2011 sayılı uluslararası regülasyonuna göre düzenlenmiş lisans, yetki, yetkilendirme, onay ya da sertifikalardır. 


b) Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)’nin 5. maddesi uyarınca; azami kalkış kütlesi (MTOM) 5.700 kg.’ın üzerinde olan uçak veya çok motorlu helikopter olarak sınıflandırılan hava araçlarının, ticari hava taşımacılığı için kullanılan hava araçlarının ve bunların komponentlerinin bakımı SHY-145 veya EASA Part-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından uygulanması gereklidir.

Dolayısıyla yeni kurulacak ticari hava taşımacılığı yapacak işletmede kullanılan hava araçlarının ve bunların komponentlerinin bakımının SHY-145 veya EASA Part-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından uygulanması gerekecektir.

Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği’nin 24. maddesi uyarınca; ticari hava taşımacılığı için, sürekli uçuşa elverişlilik kuruluşu onayı, işletilen hava aracı için SHGM tarafından düzenlenen işletme ruhsatının bir parçasıdır. Dolayısıyla ticari hava taşımacılığı yapacak işletmecilerin işletme ruhsatı (AOC) alabilmesi için işbu yönetmelik kapsamında sürekli uçuşa elverişlilik onayı alması gerekecektir.


c) Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi uyarınca; Türk Sivil Havacılık Kanunu ile buna bağlı mevzuat çerçevesinde, faaliyet göstermesi için Bakanlık tarafından ruhsata sahip gerçek veya tüzel kişiler, İHA kayıt sistemine veya İHA siciline kaydını yaptırmış gerçek veya tüzel kişiler ile yabancı tescilli hava araçlarını geçerli işletme ruhsatında bulunduran veya işleten gerçek veya tüzel kişiler; faaliyetleri dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlardan kaynaklanan sorumluluklarına karşı; savaş, terör, uçak kaçırma, sabotaj, kanun dışı müsadere ve halk hareketleri risklerini de teminat altına alacak şekilde sigorta yaptırmak zorundadır.


Dolayısıyla ticari hava taşımacılığı yapacak işletmecilerin, işbu yönetmelik şartlarını sağlayan bir 3. Şahıs mali sorumluluk sigortası yaptırması gerekecektir. 


d) Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY-66)

Ticari hava taşımacılığı yapacak işletmeciler için hava aracı bakımında çalışacak personelin kategorilerine göre işbu yönetmelik ile Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı’nda yer alan şartları sağlaması ve hava aracı bakım lisansına sahip olması gerekmektedir.


İşletme Ruhsatı Verilmesi Aşamaları

İşletme ruhsatı verilmesi şu aşamalardan oluşmaktadır;

a) Başvuru aşaması,

b) Ön izin aşaması,

c) Doküman uyum aşaması,

ç) Asıl ruhsat aşaması,

d) Denetleme aşaması,

e) Değerlendirme aşaması,

f) İşletme ruhsatı verilmesi aşaması.


Sonuç


Türkiye sınırlarında ticari hava taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak isteyen tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartları sağlayarak SHGM’ye başvuru yapması gerekmektedir.


İşletmelerin tüm gereklilikleri sağlaması ve ilgili aşamaları tamamlaması akabinde, bu işletmelere AOC verilebilecek ve işletmeler ticari hava taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecektir.