ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT
Ömer Elmas

Ömer Elmas

YÖNETİCİ ORTAK, E&Y / AVUKAT

Ömer Elmas, Elmas&Yeşiloğlu kurucu ortağıdır. Yerli ve uluslararası birleşme ve devralmalar, şirket ve ortaklık yeniden yapılandırmaları, gayrimenkul ortak girişimleri, yatırım fonu kuruluş ve yeniden yapılandırma konularında esaslı bir deneyimi bulunmaktadır. Bankacılık kurumlarının bankacılık ve finans alanlarındaki üst düzey hukuk pozisyonlarında 20 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Finans hizmetleri sağlayan müvekkillere ve yönetim kurullarına bankacılık ve tasarruf operasyonları, şirket yapıları ve faaliyetleri, kredi verme ve pazarlama uygulamaları, mevzuata uygunluk, kurumsal yönetim sorunları iç ve dış soruşturmalar ve icra konularında rutin olarak danışmanlık sağlamaktadır. Kamu ve özel sektördeki görevleri ve akademik kariyeri ile edindiği bilgi ve deneyimini 2014 yılından beri Elmas&Yeşiloğlu çatısı altında müvekkillerine sunmaktadır.


Ömer Elmas’ın çalışmaları çok taraflı girişimler, fon kuruluşu ve yeniden yapılandırmaları, gayrimenkul finansmanı dâhil sınır ötesi işlemler ve çeşitli sektörlerdeki stratejik birleşme ve devralmalar ve özel sermaye işlemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ömer Elmas ayrıca, müvekkillerini proje finansmanı, altyapı ve gayrimenkul geliştirme ve kamu-özel işlemleri kapsamında da temsil etmektedir. Müvekkillerinin odaklarını iş yönetimi ve geliştirme üzerinde tutmalarını sağlayacak çözümler de üreterek sıra dışı bir danışmanlık sağlamaktadır.


Başta bankacılık ve finans, gayrimenkul, finans sektörü, havacılık ve enerji sektörleri olmak üzere birçok sektörü kapsayacak şekilde, hem özel sermaye fonları hem de stratejik alıcılar için çok sayıda devralma ve tasarrufu sonuçlandırmıştır. Müvekkilleri stratejik ve uluslararası ve yerli finans kuruluşlarını, yatırım bankalarını, bankaları, yatırım şirketlerini kapsamaktadır.


Bunlara ilaveten Ömer, uluslararası tahkim ve ticari dava süreçlerinde müvekkilleri temsil etmekte ve müvekkillerinin uyuşmazlıkları geniş kapsamlı bir alternatif uyuşmazlık çözümü süreçlerinden yararlanacak şekilde çözmelerine yardımcı olmaktadır.

 

Akademik Geçmişi ve Deneyimleri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans mezunu olan Ömer Elmas, Özel Hukuk yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi’nde yapmıştır. Ayrıca Özel Hukuk alanında doktora derecesi sahibidir.


Elmas&Yeşiloğlu Hukuk Firması’nı kurmadan önce Elmas, birçok prestijli banka, finans kuruluşu ve şirketinde Yetkili Genel Müdür Yardımcılığı, Baş Hukuk Müşavirliği, Hukuk Koordinatörlüğü, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerini yürütmüştür. Tüketici kredileri, konut kredileri, ATM kredileri, kredi kartı alacakları, karşılıksız çekler, üye işyeri anlaşmaları, zimmet vs. doğan tüm alacaklar, tasfiye edilen kurumların hesaplarında görülen kısa ve uzun vadeli ticari ve kurumsal krediler, şüpheli alacaklar ve bağlı olduğu idari birimler ile ilgili diğer tüm sorunlar için idari ve hukuki çareler sağlanmasından sorumlu olmuştur.


Ömer Elmas

Eğitim

 • Marmara Üniversitesi, Doktora, Özel Hukuk
 • Kocaeli Üniversitesi, Yüksek Lisans, Özel Hukuk
 • İstanbul Üniversitesi, Lisans, Hukuk Fakültesi 


Uygulama Alanları

 • Tahkim
 • Bankacılık ve Finans
 • Sermaye Piyasaları
 • Şirketler Hukuku
 • Yatırım ve Yönetimi
 • Birleşme ve Devralmalar
 • KÖİ
 • Proje Finansmanı
 • Ulaşım-Havacılık Hukuku 


Kabul ve Üyelikler

 • İstanbul Barosu 


Diller

 • Türkçe
 • İngilizce
 • Almanca