ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

İhracat Gelirlerinin Türkiye’ye Devri Ve Yatırılması Zorunluluğu 4 Mart 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı

17.09.2019 - Elmas&Yeşiloğlu

Genel bir kural olarak, ihracat gelirlerinin elden çıkarılması Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın (“Karar”) 8. Maddesine göre ücretsizdir. Ancak, TC Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) bu tür ihracat gelirlerinin Türkiye'ye girişini düzenleme konusunda yetkilidir.


Bu duruma uygun olarak, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin olarak Bakanlık tarafından hazırlanmış ve 4 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış 2018/32-48 Sayılı Tebliğ (“Tebliğ”) ihracat gelirlerinin Türkiye'ye girişi için şart ve koşulları öngörür.


Türkiye'de ikamet eden kişilerin gerçekleştirdiği ihracat işlemlerinin sonucu olarak elde edilen ihracat gelirleri, ithalatçının ödemesini takiben ihracat için aracı olarak hareket eden bankaya doğrudan ve derhal olarak aktarılmalı ya da yatırılmalıdır. Böyle bir geliri Türkiye’ye getirme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün’ü geçemez ve söz konusu gelirin en az %80’inin bankaya satılması zorunludur.Yukarıda verilen 180 günlük süre, bu yılın Eylül ayının 4’ünden itibaren sona erecekti, ancak Bakanlık Resmi Gazete’de geçen hafta 31 Ağustos tarihinde yayınlanan değişiklik uyarınca bu süreyi 4 Mart 2020 tarihine kadar uzattı.


Özetle, 4 Eylül 2018 ve 4 Mart 2020 tarihleri arasında alınan herhangi bir ihracat gelirinin, ilgili ihracat işleminden sonra 180 gün içerisinde Türkiye’de bir bankaya yatırılması ve bu gelirin % 80'inin bir Türk Bankasına satılması gerekmektedir. Böylelikle, bu sayede, ihracat gelirlerinin Türkiye’ye aktarımının teşvik süresi 4 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmış oldu.