ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT
Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AUÇ); tahkim, arabuluculuk veya müzakere gibi uyuşmazlıkların dava dışı yollarla çözümü prosedürünü ifade eder. Bu prosedürler, genellikle daha az maliyetli ve daha hızlı olabilmektedir. Bir uyuşmazlığın alternatif uyuşmazlık çözümü ile müzakeresi veya arabuluculuğa sevk edilmesi, birçok durumda ticari güvenliğin sağlaması için en etkin strateji olabilmektedir ve ileriye yönelik ticari düzenlemeler aracılığıyla karşı taraf ile de ticari ilişkinin korunmasına yardımcı olmaktadır.


Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri


Elmas&Yeşiloğlu, müvekkillerimizin iş hedeflerini daha ileri taşıyan sonuçların başarılmasına yönelik AUÇ strateji ve uygulamalarını sağlamakta, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin gider ve gecikmeleri azaltmakta ve müvekkillerimizi iş planlarına odaklanmaktan alıkoyan etkenleri önlemektedir. Aşağıdakiler dâhil olmak üzere dünya genelinde her türlü AUÇ hakkında danışmanlık sağlamaktayız:

 • Birleşme ve Devralma Uyuşmazlıkları
 • Dolandırıcılık ve Beyaz Yakalı Suçlara İlişkin Davaları
 • Düzenleyici Soruşturmalar
 • Enerji, Doğal Kaynaklar ve Altyapı Uyuşmazlıkları
 • Mesleki İhmal
 • Tedbir Kararları
 • Türevler & Yapılandırılmış Ürünlere İlişkin Davalar
 • Vergi Uyuşmazlıkları

Tahkim


Tahkim; bir uyuşmazlığın, tarafların mutabakatıyla ilgili uyuşmazlık hakkında bağlayıcı bir karar veren bir veya birden çok hakeme sevk edildiği bir prosedürdür. Tahkim, arabuluculuk ile karıştırılmamalıdır; hakem, arabulucunun görevi olan taraflar arasında mutabakat oluşmasını sağlamaktan ziyade, belli kuralları uygulamakla yükümlüdür. Bu sebeple şirketler, ticari sözleşmelerinde sık sık tahkim klozuna yer verirler.

Elmas&Yeşiloğlu, uyuşmazlık çözümü klozlarının ve süreç öncesindeki belgelerin hazırlanması ve sürecin yürütülmesi de dâhil olmak üzere uyuşmazlık çözümü sürecinin her aşamasında global şirketleri, finans kuruluşlarını, yatırımcıları temsil etmektedir ve müvekkillerine danışmanlık sağlamaktadır.

Tahkim avukatlarımız yabancı kültürlere hâkim olup, birçok farklı ülkenin kanunları bazında çalışmaktadır ve bu süreçleri kusursuz dil becerileri ile yürütmektedir.   

 • İş Hukuku Tahkimi
 • Ticaret Hukuku Tahkim
 • Uluslararası Tahkim
 • Uluslararası Ticaret Hukuku Tahkimi