ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT
KÖİ-Kamu Özel İşbirliği

KÖİ-Kamu Özel İşbirliği

Türkiye’de kamu hizmetleri devlet tarafından sunulabildiği gibi Kamu Özel İşbirliği olarak devam eden liberalleşme politikaları sonucunda gerçekleşen özelleştirmeler aracılığıyla da sunulabilmektedir. Bu bağlamda, önceden sadece kamu sektörü tarafından sağlanan mal ve hizmetler, özelleştirme ve özel veya kamu özel sektörlerin iş birliği olarak çeşitli yöntemlerle sağlanabilmektedir. KÖİ hukukundan beklenen, özel sektörün altyapı projelerine yatırım yapması ve bunun sonucunda ülkenin, özel sektörün know-how ve yönetim becerilerinden yararlanmasını sağlamak suretiyle altyapı projelerinin etkin bir şekilde geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bir KÖİ projesinin yapılandırılması, açıkça tanımlanan proje görevleri ve riskleri olan ilgili özel sektör taraflarının bir araya getirilmesini kapsamaktadır. Taraflar SPV’leri (Özel Maksatlı Şirketler), finansörleri, müteahhitleri, tesis yönetimi operatörlerini ve kamu sektörünü kapsayacaktır.

 

Özelleştirmeler politik, hukuki ve ekonomik karar alıcılığın birleşimini kapsadığından, hukuki güçlüklerin aşılması çok sayıda beceri gerektirmektedir. Elmas&Yeşiloğlu, uzun vadeli projelerdeki sorumlulukların şeffaflığı ile yatırımcılar tarafından sağlanan öz sermaye kârlılığını artırmaya; ihale sürecini hızlandırmak ve maliyetini azaltmaya ve hizmetlerin alınmasında daha fazla esneklik sağlamaya çaba göstermektedir. Başarılı Kamu Özel İşbirlikleri’nin (KÖİ), özel sektörün disiplinini, becerilerini ve uzmanlığını kamu sektörünün erişimine açtığını biliyor ve buna önem veriyoruz. 

  • Enerji
  • Sosyal ve Kamu Altyapısı
  • Su ve Atık
  • Ulaşım