ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT
Dava ve İcra

Dava ve İcra

Dava hukuku, hizmetlerimizin çekirdek kısımlarından biri olmuştur. Kendimizi müvekkillerimizin işletmesinin bir parçası olarak görmemiz ve işletme hedefleri ve stratejileri hakkında derin bir anlayışa sahip olmamız bizi müvekkillerimizin güvenilir bir danışmanı yapmaktadır. Dava süreci, şirketinizin varlığını sürdürmesine yardımcı olacak davanın kazanılması ise bunu daha önce deneyimlemiş avukat ve danışmanlara ihtiyacınız olacaktır. Elmas&Yeşiloğlu olarak dava hukukuna yönelik iş ve müvekkil odaklı yaklaşımımızdan doğan, hak ettiğimize inandığımız bir itibara sahibiz.


Elmas&Yeşiloğlu’nun Dava hukuku alanı; rekabetin korunması, alacaklı hakları, sigorta, fikri mülkiyet, gayrimenkul ve beyaz yakalı suçlardaki savunma da dâhil olmak üzere ticari dava hukukunun tüm yönlerini kapsamaktadır. Çok sayıda sektörden geniş bir çeşitliliğe sahip olan müvekkiller tarafımızca temsil edilmektedir. Özellikle finansal hizmetler, özel sermaye, birleşme ve devralmalar, sigorta, gayrimenkul ve inşaat, sağlık ve yaşam bilimleri ile enerji sektörleri güçlü olduğumuz alanları oluşturmaktadır.


Elmas&Yeşiloğlu, aşağıdakiler dâhil olmak üzere her türlü davada danışmanlık yapmaktadır:

 • Bankacılık Davaları
 • Çekişmeli İflas İşlemleri
 • Çevre ve Doğal Kaynaklar Davaları
 • Dava Duruşmaları
 • Gayrimenkul ve Arazi Kullanımı Davaları
 • Menkul Kıymetler Davaları
 • Rekabet Davaları
 • Sigorta Davaları
 • Temyiz Davaları
 • Ticari Davalar
 • Tüketici Finansmanı Davaları
 • Tüketici Toplu Davaları

İcra ve İflas

İcra ve İflas söz konusu olduğunda asli hedefimiz, şirketiniz ile müşterileriniz arasındaki ilişkilere zarar gelmeksizin borçlarınızın ödenmesini sağlamaktır.


Elmas&Yeşiloğlu Borç Tahsili ekibinin, müvekkillerimizi temsilen borçlarının ele alınması konusunda köklü bir deneyimi bulunmaktadır ve avukatlarımız; uygulamaya yönelik finansal veya hukuki nitelikteki tüm hususlara hâkimdir. Tüketici kredisi ve finans sektöründeki en büyük kredi veren ve kredi alanlarından bazıları tarafımızca temsil edilmektedir.

 • Bireysel Krediler
 • Büyük Mağaza/Perakende Kredi Kartı Borçları
 • Ev Kredileri
 • Kredi Kartı Borçları
 • Oto, Taşıt Kredileri
 • Tekne ve Diğer Rekreasyon Araçları Kredileri