ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT
Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

İş kurmak kolay değildir ancak asıl zor olan işin yürütülmesidir. Globalleşme, işletmeleri hem yerel hem global büyümeye iterken yeni kanun ve kültürlere de adapte olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu bakımdan işletmeler, geniş kapsamlı yatırımcı ve düzenleyici irtibatları olan, şirketler finansmanı deneyimini ve mevzuat bilgisini eksiksiz kavrayan hukuk bürolarına değer vermektedir. Özellikle şirketler hukukunun amacı; sadece firma hissedarlarının, çalışanlarının ve müşterilerinin değil, sosyal yaşamdaki tüm yerel toplumlar ve menfaat sahipleri gibi, üçüncü kişiler için de bu firmanın faaliyetlerinden olumlu olarak etkilenmesi ve herkesin toplam refahının artmasını sağlamaktır.


Elmas&Yeşiloğlu; birleşme devralmalar, sermayelendirmeler, tasarruflar, ilgili finansman düzenlemeleri ve ortak girişimler de dâhil olmak üzere her türlü karmaşık şirket işlemleri hususundaki kapsamlı deneyimi ile müvekkillerinnin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Temsil ettiğimiz şirketler ile yetkililerinin müttefikleri olarak hareket etmekte, ihtiyaçlarını öngörmekte, sorunlarını dikkatle ele almakta ve her zaman erişilebilir olmaktayız. Her zaman erişilebilir olmaktan da öte işlerinin ve durumlarının ne olduğuna dair her zaman kendilerini bilgilendirmekteyiz.

Müvekkillerimiz; medya, konaklama, sağlık, sigorta, imalat, perakende, bankacılık ve finans, gayrimenkul, enerji, teknoloji, ulaşım ve daha fazlası dâhil olmak üzere neredeyse her sektörel segmenti temsil etmektedir.


Faaliyet Alanları

 • Borç ve Hisse Senedi Sermaye Piyasaları
 • Devralma Teklifleri ve Satın Alma Teklifleri
 • Dış Kaynak Kullanımı ve Teknoloji
 • Finans Hizmetleri ve Düzenlemeleri
 • Kurumsal Yönetim ve Mevzuata Uygunluk
 • Menkul Kıymetler Hakkındaki Düzenlemeler ve Bunların Uygulanması
 • Özel Sermaye ve Girişim Sermayesi
 • Ticari Sözleşmeler
 • Türevler
 • Varlık Yönetimi
 • Verilerin Korunması, Gizliliği ve Siber Güvenlik
 • Yatırım Fonları